E-TWİNİNG Projesi

ÖĞRETMENİM BUGÜN ANNEM
Seçkin Koleji Anasınıfı öğretmenleri, öğrenmeyi daha etkili hale getirmek, öğrencilerimizin tüm gelişimiyle ilgili aileleri desteklemek, bilinçlendirmek, eğitmek, çocuğun evde olan öğrenme ortamını zenginleştirmek, aileye doğru ana baba tutumları kazandırmak, aileye ev ortamında çocuklarına kazandırabilecekleri deneyimleri öğretmek, ailelerin çocuklarını daha iyi tanımalarına olanak sağlamak, ailenin eğitim süreçlerine katılmasına ve katkıları ile eğitimin zenginleştirilmesini hedefleyerek ETWİNİNG projelerine katılarak projeyi uygulamaya başlamışlardır.