Peer Teaching

In the context of our Peer Teaching project in Seçkin College, our 5th, 6th and 7th graders present the topics they have studied to their peers in English lessons, and they collaborate using both teacher-student relationship patterns and interaction with schoolmates. 

According to different studies Peer teaching empowers students and makes learning better by enabling learners to take responsibility for studying, researching, reviewing, organising, and combining existing knowledge and material; comprehending its basic structure; filling in the gaps; finding additional meanings; and reformulating knowledge into new conceptual frameworks. Our students improve their communication skills and self-esteem by preparing material and presenting it to their schoolmates.

Seçkin Kolejinde Peer Teaching (Akran Öğretmenliği/Öğretimi) projesi kapsamında 5., 6. ve 7. sınıf öğrencileri akranlarına İngilizce dersinde araştırdıkları konuları sunuyorlar, hem öğretmen-öğrenci hem arkadaşlar arası iletişimi kullanarak işbirliğine dayalı ders işliyorlar. 

Farklı araştırmalara göre akran öğretimi öğrencileri güçlendirir, öğrencilerin mevcut bilgi ve materyalleri çalışma, araştırma, inceleme, düzenleme ve birleştirme; materyalin temel yapısını kavrama; boşlukları doldurma; ek anlamlar bulma ve bilgiyi yeni kavramsal çerçevelere dönüştürmeleri için sorumluluk almalarına olanak tanıyarak öğrenmeyi ilerletir. Öğrencilerimiz, okul arkadaşlarına hazırladıkları materyali sunarak iletişim becerilerini ve benlik saygısını geliştirirler.