Yazar Sevgi BALCI

Seçkin Koleji öğrencilerimizin "Çevremizi Temiz Tutalım" slagonu ile Eğitimci Yazar Sevgi BALCI bugün okulumuzdaydı. Yazarımız, okul öğrencilerimizle önce interaktif müzikli çevre bilinci sunumu ve keyifli bir söyleşi yaptı ardından öğrencilerimiz için kitaplarını imzaladı. Sevgi BALCI'ya ziyareti için teşekkür ediyoruz.