MİSYONUMUZ

Atatürkçü düşünceyi özümsemiş, evrensel ve milli değerlere sahip olan, geleceğe ümitle bakan bilgili, kültürlü, üreten, özgüveni yüksek, yetenekli yeni nesiller yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

Yeni bin yıla ayak uydurmuş bir kurum olarak, evrensel ilkeler ışığında daima mükemmele doğru ilerlemek…

OKULUMUZUN İLKE VE DEĞERLERİ

• Okulumuzda Atatürk İlke ve İnkılapları temel değerleri oluşturur.
• Vatan, millet, bayrak sevgisi önceliğimizdir.
• Adalet , eşitlik ve tarafsızlık anlayışına göre iş ve işlemleri yürütürüz.
• Okulumuzda hizmet alan herkese sevgi ve hoşgörü ile yaklaşırız.
• Milletimizin daima en iyiyi hak ettiğine inanırız.
• Kimden gelirse gelsin, her öneriye açık oluruz ve bunları dikkate alırız.
• Milli kültürümüzü koruma ve geliştirme bilinci içerisinde hareket ederiz.
• Toplumun düşünce ve ahlaki gelişimine katkıda bulunuruz.
• Biz, kendimize ve bilgimize güveniriz.
• Başarıyı ekip çalışması olarak görürüz.
• Eleştirilerimizi çözüm önerileri ile sunarız.
• Her insan saygındır ve saygı görmeye layıktır anlayışı ile hizmet ederiz.
• Eşitlik ilkesi inancı ile çalışırız.
• Her işimiz önemlidir, ihmal edilemez.
• Ödüllendirir, mecbur kalmadıkça ceza vermeyiz.
• Gelişmelerin, yeniliklerin takipçisi ve uygulayıcısıyız.
• Ülkemizin geleceğinden kendimizi sorumlu tutarız.
• Çağdaş ve saygın bireylerin sağlıklı ve temiz bir çevrede yetiştirileceğine inanırız.