Yönetim Kurulu Başkanı
Bünyamin Kuday

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Fuat Ayalp

Yönetim Kurulu Üyesi
Barış Gözegir
Yönetim Kurulu Üyesi
Emre Göksular
Yönetim Kurulu Üyesi
Selim Özhelvacı