FEN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

FİZİK

Fizik bölümü olarak şu uygulamaları gerçekleştirmekteyiz;

1-Hafta içi ve hafta sonu 9, 10, 11 ve 12. sınıf  ÜGS gruplarına kurslar yapılmaktadır. Soru çözüm saatleri uygulamaları yapılmaktadır.

2-Hafta içi kurslar randevu usulü ile bire bir çalışma şeklinde yapılmaktadır.

3-Deneme sınavı sonuçları Ölçme-Değerlendirmeden konu bazında alınıp öğrencilerin konu eksikleri giderilmektedir.

4-Öğrencilerimizin devam ettiği dershanelerdeki deneme sınav sonuçları takibi yapılmakta ve eksiklikleri giderilmektedir.

5-Her konu sonunda öğretmen tarafından hazırlanan testler, okul testleri ve yayınevi testleri uygulanmaktadır.

6-Öğrencilerin gördükleri her ders ile ilgili soru bankası kitaplarından ödevlendirme yapılmaktadır.

7-ÜGS ve ara sınıflara ortalama 15 günde bir konu tarama testleri ve ayda bir de deneme sınavı yapılmaktadır.

8-Ders anlatımlarında zaman zaman teknoloji odası ve akıllı tahta kullanılmaktadır.

9-Fizik laboratuvarında öğrencilerle ilgili konularda  deneyler, görsel  sunumlar yapılmakta yaptırılmaktadır.

 

KİMYA

Kimya bölümü olarak şu uygulamaları gerçekleştirmekteyiz;

1-Hafta içi bütün gruplar ve hafta sonu  9.sınıf gruplarına kurslar yapılmaktadır.

2-Hafta içi kurslar okul çıkışında  randevu usulü ile birebir çalışma şeklinde yapılmaktadır. Soru çözüm saatleri uygulamaları yapılmaktadır.

3-Her konu sonunda öğretmen tarafından hazırlanan testler, okul testleri ve yayınevi testleri uygulanmaktadır.

4-Öğrencilerin gördükleri her ders ile ilgili soru bankası kitaplarından ödevlendirme yapılmaktadır.

5-ÜGS gruplarına 15 günde bir konu tarama testleri ve  deneme sınavı; ara sınıflara 15 günde bir konu tarama testleri ve ayda bir deneme sınavı yapılmaktadır.

6-Öğrencilere proje ödevleri verilmektedir.

7-Öğrenciler boş zamanlarında etüd öğretmenleriyle bire bir ders çalışmaktadır.

8-Ders anlatımlarında zaman zaman teknoloji odası ve akıllı tahta kullanılmaktadır.

9-Kimya  laboratuvarında öğrencilerle,  ilgili konularda  deneyler, görsel  sunumlar yapılmakta yaptırılmaktadır.

 

BİYOLOJİ

Biyoloji  bölümü olarak şu uygulamaları gerçekleştirmekteyiz;

1-Hafta içi 9, 10, 11. sınıflar ve ÜGS gruplarına, hafta sonu ise 9. sınıflara kurslar yapılmaktadır.

2-Hafta içi kurslar randevu usulü ile bire bir çalışma şeklinde yapılmaktadır. Soru çözüm saatleri uygulamaları yapılmaktadır.

3-Her konu sonunda öğretmen tarafından hazırlanan testler, okul testleri ve yayınevi testleri uygulanmaktadır.

4-Öğrencilerin gördükleri her konu ile ilgili soru bankası kitaplarından ödevlendirme yapılmakta ve her öğrencinin hangi konudan kaç test çözdüğü takip edilmektedir.

5-Ders anlatımlarında zaman zaman teknoloji odası ve akıllı tahta kullanılmaktadır.

6-Biyoloji laboratuvarında öğrencilere ilgili konularda deneyler, görsel sunumlar yapılmakta ve yaptırılmaktadır.

7-Öğrenciler proje çalışmalarına yönlendirilmekte ve bu konu ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.

8-ÜGS gruplarına 15 günde bir konu tarama testleri ve deneme  sınavı; ara sınıflara 15 günde bir konu tarama testleri ve ayda bir deneme sınavı yapılmaktadır.

9-Konu bitimlerinde, işlenilen konunun pekiştirilmesi için öğrencilere gruplar halinde powerpoint sunusu hazırlatılmakta ve teknoloji odasında arkadaşlarına sunum yapmaları sağlanmaktadır.

10-Yenilikler takip edilerek öğrenciler  bilgilendirilmektedir.

11-Biyoloji dersi ile ilgili seminer çalışmalarına katılınmaktadır.

12-Fen Bilimleri panosunda öğrencilerin ilgisini çekebilecek yazılar, bilgilerini pekiştirecekleri bulmacalar, eğlenebilecekleri (ders ile ilgili) fıkraları hazırlanmaktadır.

 

MATEMATİK BÖLÜMÜ

Toplumun devamlılığı ve kalkınmasında eğitimin hayati önemi bugün herkesçe kabul edilmektedir. Eğitim sistemimiz içerisinde matematik eğitimi önemli bir yer tutmasına rağmen matematik eğitimini tanımlamada  çoğu zaman güçlük çekeriz.  Eğer matematiği okul matematiği ve akademik matematik olarak ikiye ayırırsak, matematik eğitiminden ne anlıyoruz sorusuna daha kolay cevap verme imkanı bulabiliriz. Okul matematiği ise toplum için nasıl bir insan yetiştirmek istiyoruz sorusuna cevap ararken matematik ile ilgili ne öğretelim ve nasıl öğretelim konusu ile ilgilenir.

O halde matematikte başarılı olmanın ne anlama geldiğini matematik öğretiminin amaç ve hedeflerini yeniden tanımlamalı ve tespit etmeliyiz. Okul matematiği öğretilirken şu dört noktaya dikkat etmemiz gerekir.

-Öğrenci matematiğe değer vermeyi öğrenmeli

-Öğrenci matematiksel düşünmeyi öğrenmeli

-Öğrenci matematiksel konuşmayı öğrenmeli

-Öğrenci iyi problem çözücü olarak yetiştirilmeli

Bu amaçlar doğrultusunda dersin işlenişi esnasında akademik matematiğe dayalı diğer bilim dallarındaki ve günlük hayattaki kullanım yerleri ünlü matematikçilerin biyografileri ve ispat yöntemleri basitçe verilmektedir. Böylece öğrencilerin başarılarının kalıcı olması sağlanmaktadır.

 

SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ

Özel Seçkin Koleji ve Fen Lisesi  Sosyal Bilimler Zümresi olarak amaçlarımız ve hedeflerimiz; ulusal ve evrensel değerleri kavrayıp benimsemiş ve bunları içselleştirerek davranış haline getirmiş, bilimsel yöntemleri kullanma becerileri ile donanmış, insan haklarına bağlı, okuyan sorgulayan, araştıran, analitik düşünen, çevresine ve toplumuna duyarlı, bireysel ve toplumsal farklılıkların bilincinde olan, bu farklılıklara saygılı ve farklılıklarla birlikte yaşamayı bilinç düzeyine çıkarmış, içinde yaşadığı toplumu çağdaş uygarlık düzeyine ve hatta onun da üzerine çıkarmayı  hedef  edinmiş laik, demokrat ve Atatürkçü gençler yetiştirmektir.                                     

    Bu amaç ve hedefler doğrultusunda oluşturduğumuz teknoloji sınıfında, tarih ve coğrafya branş derslerinde bilgisayar ve bilgisayar teknolojisine uyarlanmış ders araç gereçleri, afişler, haritalar, fotoğraflar, kaynak kitaplar, DVD´ler, belgeseller kullanılarak eğitim yapılmaktadır.

    Derslerimizde, teknolojinin günlük yaşantımızdaki yeri sürekli vurgulanarak, öğrenciye toplumsal yaşamdan örnekler verilerek, teknoloji ile çağdaş yaşamın birlikteliği konusunda öğrencinin bilinçlenmesi sağlanmaktadır.

     Zümremiz, öğretimi desteklemek, zenginleştirmek, yönlendirmek, uyarmak, pekiştirmek, kaynağı ve olayları sunabilmek için, bilgisayar destekli eğitim yaparak çağın özelliklerine uygun, bilgi okur-yazarı öğrenciler yetiştirme çabasındadır.

     Derslerin işlenişi sırasında, öğrenci merkezli eğitim anlayışı çerçevesinde öğrencilerin bu materyaller üzerinde tartışmalarını, tartışma, soru-yanıt, gösteri, beyin fırtınası, grup çalışmaları yöntemlerini kullanarak analitik düşünme yeteneklerini geliştirmeyi, öğrencilerin kendi doğrularını ve dünya görüşlerini özgür bir ortamda oluşturmalarını hedeflemekteyiz.

      Bu çerçevede; öğrencilerimize Tarih, TC.İnkılap Tarihi, Coğrafya, Felsefe grubu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden çeşitli ödevler ve projeler hazırlatarak, güncel gelişmelerle ders konularımız arasında ilişki kurmalarını sağlayıcı sınıf içi örnek metin ve olay çözümlemeleri yaptırmaktayız.

   Öğrencilerimizin ulusal ve evrensel değerlerimizi görerek ve yaşayarak tanımalarını sağlayıcı çevre ve müze gezileri, seminerler yapılmakta, film izletmek amacı ile kentimizdeki sinemalarla işbirliği yaparak toplu sinema günleri ve çevre kampanyaları düzenlemekte, öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası kampanyalar ve yarışmalara katılmalarını sağlamaktayız.

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Özel Seçkin Okullarının; Edebiyat öğretimindeki belirleyici hedefleri Türk Milli Eğitimi´nin  temel amaçları doğrultusunda iyi bir yurttaş yetiştirmektir. Bunun için de:

 

      1-Kendi kültür ve tarih değerlerinin bilincinde olup bunları koruyan,

      2-Ana dilini bilen, seven ve onu yüksek düzeyde kullanabilen,

      3-Ana dilinde verilmiş eserleri anlayıp yorumlayabilen,  bu eserlerindünya edebiyatındaki yerini saptayabilen,

      4-Okumayı ve araştırmayı yaşam biçimi haline getiren bireyler yetiştirmek, hedef olarak tespit edilmiştir.

 

       Bu hedeflere ulaşmak için de öğrencilerimizden birtakım beklentilerimiz olacaktır. Bu beklentiler şu şekilde sıralanabilir:

 

        1-Çağdaş dünya içerisinde yer alabilmenin kendi ahlaki ve milli değerlerimize bağlı olduğunu  anlamaları ve buna inanmaları,

        2-Kendilerine verilen ödev ve sorumlulukları, günü gününe, bilinçli bir şekilde yerine getirmeleri,

        3-İlgi, merak ve araştırmanın her türlü öğrenmenin ilk adımı olduğunu kabul ederek; bunu yaşam tarzı haline getirmeleri.

        

         Yukarıda belirtilen amaçlara ulaşmak için öğrencilerin ilgisini üst düzeye taşımak için dersleri sınıf ortamından çıkararak mümkün olan her yerde Edebiyat eğitiminin verilmesi hedeflenmiş ve bu doğrultuda;

        

          1-Ders çıkışlarında bire bir  eğitim modeli uygulanmaktadır.

          2-Teknoloji odasından faydalanılarak sunumlar hazırlanmakta ve öğrencilere de hazırlattırılmaktadır. Böylece öğrenci aktif hale getirilmektedir.

          3-Her hafta düzenli olarak yapılan okuma saatleri ile öğrencilere farklı bir ortam oluşturulmaktadır.

          4-Tiyatro gösterileri, şiir dinletileri, kısa metrajlı film çekimleri ile öğrencilerin sanata olan duyarlılıkları geliştirilmekte ve yetenekleri ortaya çıkarılmaktadır.

 

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

 

İngilizce

 

            İngilizce Zümresi olarak genel amaçlarımız;

 • Öğrencilerin öğrenmekte oldukları yabancı dili sözlü ve yazılı olarak etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamak,
 •  Öğrencinin İngilizce dilinde okuduğunu ve dinlediğini rahatça anlayabilmesi için gerekli dil becerilerini kazandırmak,
 • Anlaşılmayan konuları pekiştirmek,
 • İngilizce dilinin kullanıldığı konuşma ve sohbet ortamları oluşturmak,
 • Öğrencileri, İngilizce dil becerilerinin yanı sıra genel kültürlerini geliştirmeye yönelik olarak, araştırmaya teşvik etmek,
 • Kültürümüzü, tarihimizi ve geleneklerimizi bu dilde rahatça ifade edebilecek yabancı dil becerilerine haiz bir şekilde, öğrencilerimize ülkemizi yurtdışında etkin bir şekilde temsil edebilme kabiliyetini kazandırmak,

 

 

Bütün bu amaçlar doğrultusunda yapılan çalışmalar;

 

 • English Speaking Club (İngilizce Konuşma Kulübü) vasıtasıyla, çeşitli konular üzerine sohbet ortamında farklı etkinlik ve oyunlarla öğrencilerimizin İngilizceyi uygulamalı bir şekilde kullanmalarını sağlayan ortamlar oluşturmak,
 • Her sınıfta uyguladığımız okuma saatleriyle, öğrencileri yabancı bir dilde okumaya teşvik ederek, okuduklarını anlamalarını sağlamak,
 • Her konuyla ilgili olarak, sınıflarda genel kültürü arttırmaya yönelik soru cevap çalışmaları yapmak,
 • Kendi kültürümüz ve yabancı kültürleri karşılaştırmaya yönelik konulara değinmek,
 • İşlenen her ünite sonunda, söz konusu ünite ile ilgili KTT (Konu Tarama Testleri) uygulamak,
 • Sene sonuna doğru, her sınıftan istekli öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen İngilizce tiyatro etkinlikleri düzenlemek,
 • Sene sonunda yine her sınıftan istekli öğrencilerden oluşan ve grup elemelerini başarıyla geçmiş, öğrenci takımlarının yarıştığı İngilizce kelime ve genel kültür yarışmaları düzenlemek.