İlkokulumuz

Öğrencilerimize iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek ,

Yetenekleri doğrultusunda yetiştirerek hayata  ve üst öğrenime hazırlamak,

Ona değerli bir varlık olduğunu kavramayı; onu kişilik ve ahlaki karakter sahibi iyi bir yurttaş olarak yetiştirmek,

Toplumun diğer üyeleri ile olumlu bağlar kurabildiği ölçüde mutlu bir kişilik geliştirebileceğini, çevresindeki insanlarla iyi işbirliği yapabildiği ölçüde başarıya ulaşabileceğini benimsetmek,

Yurdun kalkınmasında, insan gücünün en değerli bir zenginlik kaynağı olduğunu ve bu kaynağı iyi şekilde geliştirmenin en verimli yatırım olacağını kavratmak,

Türkiye Cumhuriyeti'nin insan haklarına dayanan milli, demokratik, laik ve sosyal bir devlet olduğunu, Türkiye Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğunu kavratmak, amacımızdır.

Seçkin İlköğretim Okulu, eğitim felsefesini tam öğrenme modeli ile kavram, bilgi, beceri, tutum, davranış elementleri üzerine kurmuştur.

Tüm sınıflarda ders içi etkinlikler, çoklu zeka uygulamalarına göre öğrencilere yaptırılarak öğrencilerin konuları yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri için uygun ortamlar oluşturuldu.